Lựa chọn 1 trong 2 phương thức thanh toán sau:

+ Thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao xe và giấy tờ hợp lệ.

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho khác hàng ngay sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao xe và giấy tờ hợp lệ. 

Cảm ơn Quý Khách!