Chúng tôi là đơn vị thu mua xe nên không thực hiện chính sách bảo hành, bởi sau khi làm thủ tục xác nhận bàn giao xe chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán 100% chi phí giao dịch.
Do vậy không phát sinh thêm bất kỳ vấn đề nào khác sau khi giao dịch hoàn thành.